Tugigrupp täiskasvanud inimeste hooldajatele

Jõelähtme mäluprobleemidega inimeste lähedaste tugigrupp kohtub 26. mail 17.00 veebis

OLEME TAAS AVATUD!

Alates 24.05.2021 on päevakeskus taas avatud.

Jätkame oma tavapäraste tegevustega järgides kehtestatud piiranguid.

Seoses koroonaviiruse laialdase levikuga on eakate huvitegevus päevakeskuses peatatud alates 01.02 – 30.04.2021

 

TEENUSTE OSUTAMINE KOSE PÄEVAKESKUSES ALATES 11.03.2021

 

Pesu pesemine eelregistreerimisega tel. 6756202

Duši kasutamine eelregistreerimisega tel. 6756202

 

ERIHOOLEKANDETEENUSTE OSUTAMINE ALATES 11.03.2021

Sotsiaalkindlustusameti tegevusloa alusel erivajadustega inimeste igapäevaelu toetamise teenuse osutamine jätkub järgides kõiki kehtestatud nõudeid ja reegleid.

Töö siseruumides toimub kokkuleppel paari kaupa. Täpsem info tegevusjuhendajatelt.

Grupi vestlustund sotsiaalmeedias

Võimalusel toimuvad välitegevused

Iseseisvad tegevused kodus (info grupi FB lehel)

Sotsiaalkindlustusameti tegevusloa alusel erivajadustega inimeste toetatud elamise-, töötamise toetamise teenuse osutamine toimub tavapäraselt.

Projekti “Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses” osutamine jätkub tavapäraselt.

 

JÄTKUVALT PANEME SÜDAMELE, ET HAIGENA TULEB JÄÄDA KOJU.

HAIGUSSÜMPTOMITE TEKKIMISEL PALUME VÕTTA ÜHENDUST OMA PEREARSTIGA JA TEGEVUSJUHENDAJAGA.

PÜSIME TERVED!

 

Muudatustes anname teada jooksvalt. Info telefonil 53084423 (juhataja)