Nõustamisteenused omastehooldajatele

NÕUSTAMISTEENUSED OMASTEHOOLDAJATELE

Teenuse eesmärk on nõustada inimesi, kellel on tekkinud olukord kus lähedane vajab hooldust ja abi igapäevaste elutoimingutega hakkama saamiseks.

 

Täiendavat teavet teenuse kohta annavad:                                                             

Ilona Raudsep (hoolduskoordinaator), tel: 53824020, e-post: ilona@kosepaevakeskus.ee

Claire Miljukova (juhataja), tel: 53084423, e-post: claire@kose.ee