Nõustamisteenused toimetulekuraskustes isikutele

NÕUSTAMISTEENUSED TOIMETULEKURASKUSTES ISIKUTELE

Teenuse eesmärk on toetada inimesi toimetulekuraskustesse sattumisel ja pikaaegse töötuse korral.

 

Täiendavat teavet teenuse kohta annavad Malle Lambasaar (tegevusjuhendaja) või Claire Miljukova (juhataja) tel. 6756202, e-post claire@kose.ee