Nõustamisteenused toimetulekuraskustes isikutele

NÕUSTAMISTEENUSED TOIMETULEKURASKUSTES ISIKUTELE

Teenuse eesmärk on toetada inimesi toimetulekuraskustesse sattumisel ja pikaaegse töötuse korral.

 

Täiendavat teavet teenuse kohta annavad Ilona Raudsep (hoolduskoordinaator) tel. 53824020, e-post ilona@kosepaevakeskus.ee  või Claire Miljukova (juhataja) tel. 6756202, e-post claire@kose.ee