Päevakeskuse teenused

PÄEVAKESKUSE TEENUS

Teenus loob eakatele ja puuetega inimestele võimaluse suhtlemiseks ja huvialaseks tegevuseks. Suhtlemine ja huvialategevus aitab kaasa eakate ja puuetega inimeste toimetulekule harjumuspärases keskkonnas ning teiste inimestega võrdväärseks eluks.
Päevakeskuse teenuse eesmärk on edendada ning säilitada suhtlemis- ja tegutsemisaktiivsust sotsiaalsetel riskirühmadel (eakad, puudega inimesed, pakkudes eesmärgistatud ja mõtestatud tegevust läbi kultuurilise vabaaja veetmise.

 

Teenus sisaldab:

  • Puuetega inimestele, eakatele vabaaja ürituste, huviringide töö ja ühiskülastuste korraldamine.
  • huvitegevust eakatele (võimlemine, käsitöö jms)
  • dušši kasutamise võimalus;
  • pesu pesemine;
  • interneti kasutamise võimalus;
  • vererõhu mõõtmine;
  • erinevad huvialaringid;

 

Lisaks teenustele ja huvialaringidele on võimalik korraldada mitmesuguseid üritusi.

 

Täiendavat teavet teenuse kohta annavad Malle Lambasaar (tegevusjuhendaja) või Claire Miljukova (juhataja) tel. 6756202, e-post claire@kose.ee