Üritused

MAI

19.05.21 Kohvik

19.05.21 Tantsurühma koosolek

26.05.21 Kohvik

JUUNI

01.06.21 Erihoolekande grupi üllatusväljasõit

02.06.21 Väljasõit Prangli saarele

JUULI

24.07.21 Harjumaa erivajadustega inimeste suvepäev Paunkülas