Tugiisikuteenus tööealisele isikule

TUGIISIKUTEENUS TÖÖEALISELE ISIKULE

Tööealise isiku iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Tööealiste inimeste toetamine tööturule jõudmiseks, tööturul püsimiseks.
Tugiisikuteenuse raames osutatakse abi, mis seisneb isiku juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises. Kõrvalabi vajaduse eesmärki ja teenuse maht hinnatakse sotsiaaltöötaja poolt ning koostöös kliendiga koostatakse tegevuskava.

 

Teenus sisaldab:

  • individuaalse tegevuskava täitmise toetamist;
  • juhendamist ja jõustamist igapäevaelu toimingutes;
  • juhendamist ja abistamist asjaajamises väljaspool kodu;
  • vajadusel kliendi seostamine teiste sotsiaal – , tervishoiu,- või tööturuteenusega.
  • Tugivõrgustiku nõustamine ja koostöö. 

 

 

Kuidas alustada?

 

Teenuse taotlemiseks pöördu Kose Päevakeskuse poole e-kirja, telefoni teel või kohapeal. Koduteenuse vajadus hinnatakse kodukülastusel koos abivajaduse hindamisega. Koduteenuse maht määratakse kindlaks lähtudes isiku soovist ja hinnatud kõrvalabi vajadustest.

 

Täiendavat teavet teenuse kohta annavad:
Ilona Raudsep (hoolduskoordinaator), tel 53824020, e-post ilona@kosepaevakeskus.ee või Claire Miljukova